ჩვენს შესახებ

ისტორია: შპს “გოდოლი 2008” ჩამოყალიბდა 2007 წელს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის #67 ფოლადის კონსტრუქციების კათედრისა და კათედრასთან არსებული საპროექტო საკონსტრუქტორო ბიუროს `მშენებელი~-ს თანამშრომელთა ბაზაზე. შპს “გოდოლი 2008”-ის დღევანდელი საინჟინრო ჯგუფის მიერ ახლო წარსულში განხორციელებულია მთელი რიგი სამეცნიერო-კვლევითი თუ საპროექტო სამუშაოები

დაწვრილებით ...

შესრულებული სამუშაოებიპროექტირება