ჩვენს შესახებ

logo ისტორია:
შპს “გოდოლი 2008”
ჩამოყალიბდა 2007 წელს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის #67 ფოლადის კონსტრუქციების კათედრისა და კათედრასთან არსებული საპროექტო საკონსტრუქტორო ბიუროს "მშენებელი"-ს თანამშრომელთა ბაზაზე. შპს “გოდოლი 2008”-ის დღევანდელი საინჟინრო ჯგუფის მიერ ახლო წარსულში განხორციელებულია მთელი რიგი სამეცნიერო-კვლევითი თუ საპროექტო სამუშაოები, როგორიცაა:

 • თბილსრესის III, IV, VIII, IX და X ენერგობლოკების გამოკვლევა-შესწავლა და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისათვის პროექტების შედგენა;
 • ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის ძირითადი საამქროების მზიდი კარკასების გამოკვლევა-შესწავლა და  შემდგომი ექსპლუატაციისათვის რეკომენდაციების შემუშავება;
 • ახალგაზრდული ცენტრის დაპროექტება ქ. რუსთავში:
 • რკინიგზის სადგურ ურეკის ფოლადის კონსტრუქციების დეტალური პროექტის შედგენა და სხვ.

 

განხორციელებული სამუშაოები:

შპს “გოდოლი 2008” დღიდან ჩამოყალიბებისა ახორციელებს საპროექტო სამუშაოებს ისეთი ორგანიზაციების დაკვეთით, როგორიცაა "წავკისის ველი", "ჰაიდელბერგ ცემენტი", კომპანია "სასკო" და სხვ.

2007 წლიდან დღემდე შესრულებილი აქვს შემდეგი საპროექტო სამუშაოები:

 • ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტები საცხოვრებელ კომპლექსში “წავკისის ველი” (78 საც. სახლის პროექტი)
 • 80 საც. სახლის პროექტი საც. კომპლექსში "წავკისი ჰილსაიდი"
 • სამანქანო ხიდი საც. კომპლექსში "წავკისის ველი"
 • მრავალფუნქციური კომერციული ცენტრი "წავკისის ველში" სასარგებლო ფართობით 6000მ2
 • "ჰაიდელბერგცემენტის" რუსთავისა და კასპის ქარხნების მტვერდამჭერი ვენტილატორების ფუნდამენტების დაპროექტება
 • "ჰაიდელბერგცემენტის" რუსთავის ქარხანაში ცემეტის სილოსები ტევადობით 300ტ.
 • სპორტის სასახლე ქ. ზესტაფონში
 • საფეხბურთო კლუბ "ზესტაფონის" სტადიონის განათების ანძები სიმაღლით 45მ
 • ბიზნეს კომპლექსი "ტიტან სითის" სავაჭრო ცენტრების პროექტები I სტადია- 60000მ2
 • ბიზნეს კომპლექსი "ტიტან სითის" შგა საობიექტო გზები და სანიაღვრე ქსელი 15000მ
 • ბიზნეს კომპლექსი "ტიტან სითის" შიგა საობიექტო წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტი
 • ბიზნეს კომპლექსი "ტიტან სითის" წყალმომარაგების გარე ტრასა სიგრძით 4500მ
 • ბიზნეს კომპლექსი "ტიტან სითის" საობიექტო ელ. მომარაგების ქსელი სიმძლავრით 10000 კვტ.
 • სამაცივრე კომპლექსი ქ. ფოთში ტევადობით 10000 ტ. გაყინულ პროდუქტზე.
 • შპს "საქართველოს მინერალური წყლების" ბორჯომის #1 ქარხნის ტერიტორიასა და რკინიგზის ხაზს შორის არსებული საყრდენი კედლის გამოკვლევა და რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტის შედგენა.

შპს “გოდოლი 2008”  ორიენტირებულია მაღალ-იტელექტუალური საპროექტო-საძიებო და კვლევითი საქმიანობის წარმოებაზე შემდეგ სფეროებში:

 • სამრეწვწლო და სამოქალაქო მშენებლობის ობიექტები
 • დიდმალიანი შენობა-ნაგებობები
 • სტრანსპორტო სისტემები
 • ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობები
 • მაგისტრალური მილსადენები
 • ნავთობის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური რეზერვუარები
 • საყრდენი კედლები
 • საკულტო და ისტორიული შენობა-ნაგებობების აღდგენა-რეკონსტრუქცია
 • გეოტექნიკური და სხვა საინჟინრო ნაგებობები და სისტემები.

 

შპს “გოდოლი 2008” -ის ორგანისზაციული სტრუქტურა და თანამშრომლები:

 1. ნუგზარ სვიანაძე – დირექტორი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურის დოქტორანტი.
 2. გოდერძი გუნცაძე – მთავარი ინჟინერი, სამშენებლო-სამონტაჟო მიმართულების ხელმძღვანელი.
 3. ბიჭიკო სურგულაძე – მთ. ინჟინერი, ინჟინერ-კონსტრუქტორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონსტრუქციების კათედრის სრული პროფესორი
 4. ინგუშა მშვენიერაძე - მთ. კონსულტანტი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონსტრუქციების კათედრის ლითონის კონსტრუქციების მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი.
 5. ზურაბ სუჯაშვილი - მთ.არქიტექტორი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი, მრავალი საკავშირო და საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი.
 6. ივანე მანჯგალაძე – მთ. კონსტრუქტორი
 7. ბექა სუჯაშვილი - არქიტექტორი
 8. ირაკლი ფირანაშვილი - არქიტექტორი
 9. ლალი კვირიკაშვილი - კონსტრუქტორი
 10. ლევან ფირყულაშვილი - კონსტრუქტორი
 11. ნაილი ლონდარიძე - ელ. ქსელების ინჟინერ-დამპროექტებელი
 12. მანანა ზანგურაშვილი - წყალმომარაგება-კანალიზაციის სისტემების ინჟინერ-დამპროექტებელი.