შესრულებული სამუშაოებისამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

მსხვლფეხა რქოსანი პრუტყვის სასაკლაო სოფ. ნატახტარში
სავაჭრო ცენტრი ქ. ახალცხეში
ზესტაფონის სავაჭრო ცენტრი
სამაცივრე კომპლექსი ქ. ფოთში
ალაზანი
სპორტის სასახლე ქალაქ ზესტაფონში
ბორჯომის №1 ჩამომსხმელი ქარხანა
პოლიურეთანის შესხურების სამუშაოები
დიპლომატ ჯორჯიას სადისტრიბუციო ცენტრის მშენებლობა