შესრულებული სამუშაოებიპოლიურეთანის შესხურების სამუშაოები