შესრულებული სამუშაოებიდიპლომატ ჯორჯიას სადისტრიბუციო ცენტრის მშენებლობა