შესრულებული სამუშაოებისამაცივრე კომპლექსი ქ. ფოთში